Središka ulica 5, Ljubljana
info@mirjana.si
040 520 257
Close
040 520 257 info@mirjana.si
PTSD – stanje po travmatskih izkušnjah

Posttravmatska stresna motnja (posttraumatic stress disorder, v nadaljevanju PTSM/PTSD) je čustvena motnja, ki se lahko pojavi pri posameznikih, ki so izkusili ali so bili priča travmatičnih dogodkov, kot so naravne nesreče, hude nesreče (npr. avtomobilska), teroristična dejanja, boj ali vojna, posilstvo ali drugi nasilni osebni napadi.

PTSM »nastane kot zakasnel ali podaljšan odziv na izjemno hude stresne dogodke. Stresorji, ki lahko povzročijo to motnjo, so danes zelo pogosti, različni in univerzalni (na primer: roparski napad, posilstvo, vojne travme, ugrabitve letal, teroristični napadi, mučenja v zaporih, vojno ujetništvo, internacija v koncentracijskih kampih, prometne nesreče, seznanjenje diagnozo neozdravljive bolezni itd.).

Znaki motnje se navadno pokažejo v prvih treh mesecih po travmi, čeprav lahko zakasnijo za več mesecev ali celo let. Pogosto se motnja začne kot akutna stresna motnja, pa se potem nadaljuje v obliki PTSM.

Diagnostični kriteriji, ki so potrebni za postavitev diagnoze PTSM, so:

 • človek je bil izpostavljen eni izmed zgoraj opisanih travm,
 • travmatski dogodek se neprestano podoživlja v eni od naslednji oblik:
 • ponavljajoča se vsiljiva podoživljanja stresnega dogodka v obliki podob, misli in zaznav (flashbacks),
 • ponavljajoče se moraste sanje o stresnem dogodku,
 • huda duševna stiska ob soočanju z vsem, kar človeka spominja na stresni dogodek,
 • neprestano izogibanje dražljajem, ki so povezani s stresnim dogodkom in otopelost oziroma nasploh slabše odzivanje na dogajanje v okolici, ki se lahko kaže z najmanj tremi od naslednjih znakov:
 • človek se trudi, da bi se na vsak način izognil mislim, občutkom ali pogovorom, povezanim s stresnim dogodkom,
 • trudi se, da bi izognil tudi krajem ali ljudem, ki ga spominjajo na stresni dogodek,
 • nesposobnost, da bi se spomnil kakšnega pomembnega vidika stresnega dogodka,
 • znatno zmanjšano zanimanje za pomembne dejavnosti ali sodelovanje pri njih,
 • občutek odtujenosti ali odmaknjenosti od drugih,
 • omejeno čustvovanje (na primer nesposobnost čutiti ljubezen),
 • občutek, da ni zanj nobene prihodnosti,
 • simptomi povečane vzburjenosti, ki se lahko kažejo v obliki težav s spanjem, razdražljivosti, izbruhov jeze ali težav s koncentracijo,
 • motnja mora trajati najmanj 1 mesec,
 • motnja povzroča klinično pomembno duševno stisko in slabo vpliva na človekovo socialno, poklicno ali intimno življenje (Ziherl 2015, 43–44).

Pogovor pomaga.

Info@mirjana.si

Phone: 040 520 257
Središka ulica 5
Ljubljana