U sklopu Međunarodne akademije transakcijske analize, pod vodstvom Zorana Milivojevića TSTA (TSTA – Teacher and Supervisor of Transactional Analysis), završila sam šestogodišnji studij psihoterapije Transakcijske analize. Završila sam i studij psihoterapijske propedeutike na Sveučilištu Sigmund Freud Beč. Nakon školovanja i ispunjenih uvjeta za rad stekla sam zvanje Transakcijski analitičar – psihoterapeut (u sklopu Međunarodne akademije transakcijske analize).

U jesen 2018. započela sam studij na doktorskom studiju Sveučilišta Sigmund Freud u Beču, gdje istražujem utjecaj traume na međugeneracijske odnose.

Uz Transakcijski analitički pristup u svom radu koristim i medicinsku hipnozu te EMDR tehnike (oboje terapeut u edukaciji).

Živim i radim u Ljubljani i Puli sa porodicom. U slobodno vrijeme volim stvarati na papiru, računalu, platnu ili u kuhinji. I volim sport.

Phone: 040 520 257
Parmova ulica 53
Ljubljana