Skupinska terapija

Skupinska terapija je oblika psihoterapije, kjer deluje en ali več terapevtov, ki delajo z več ljudmi hkrati. Ta oblika terapije je široko dostopna na različnih lokacijah, vključno z zasebnimi terapevtskimi praksami, bolnišnicami, ambulantami za duševno zdravje in skupnostnimi centri.

Skupinska terapija se včasih uporablja sama, običajno pa je vključena v celovit načrt osebnostne rasti, ki vključuje tudi individualno terapijo in po potrebi tudi zdravila.

Principi skupinske terapije

Irvin D. Yalom v svoji knjigi Teorija in praksa skupinske psihoterapije orisuje ključna terapevtska načela, ki izhajajo iz poročanja posameznikov, ki so bili vključeni v postopek skupinske terapije:

 1. Vzpostavlja upanje: skupina vsebuje člane v različnih fazah procesa zdravljenja. Videti ljudi, ki se spopadajo ali si opomorejo, daje upanje tistim na začetku procesa.
 1. Univerzalnost: biti del skupine ljudi, ki imajo enake izkušnje, ljudem pomaga, da uvidijo, da je tisto, kar preživijo, univerzalno in da niso sami.
 1. Prenos informacij: Člani skupine si lahko medsebojno pomagajo z izmenjavo informacij.
 1. Altruizem: Člani skupine lahko delijo svoje moči in pomagajo drugim v skupini, kar lahko poveča samozavest in zaupanje.
 1. Korektivna rekapitulacija primarne družinske skupine: Terapevtska skupina je na nek način podobna družini. V skupini lahko vsak član razišče, kako so izkušnje iz otroštva prispevale k razvoju osebnosti in vedenja. Prav tako se lahko naučijo izogniti vedenjem, ki so v resničnem življenju uničujoča ali neprijetna.
 1. Učenje novih tehnik socializacije: Skupina je odličen kraj za prakticiranje novih vedenj. V varnem in podpornem okolju je članom skupine omogočeno eksperimentiranje brez strahu pred neuspehom.
 1. Imitativno vedenje: Posamezniki lahko modelirajo vedenje drugih članov skupine ali opazujejo in posnemajo vedenje terapevta.
 1. Medosebno učenje: Z interakcijo z drugimi in prejemanjem povratnih informacij od skupine in terapevta lahko člani skupine boljše razumejo sebe.
 1. Skupna povezanost: Ker je skupina združena v skupnem cilju, člani pridobijo občutek pripadnosti in sprejetosti.
 1. Katarza: Delitev občutkov in izkušenj s skupino ljudi lahko pomaga ublažiti bolečino, občutek krivde ali stresa.
 2. Eksistencialni dejavniki: Medtem ko delo v skupini ponuja podporo in usmerjanje, skupinska terapija pomaga članom, da se zavedajo, da so odgovorni za svoje življenje, dejanja in odločitve.

Kako skupine delujejo?

Majhno skupino lahko sestavljajo tri ali štiri osebe, v t.i. velikih skupinah pa se skupinskih terapij pogosto udeleži približno osem do dvanajst posameznikov (čeprav je možno imeti tudi več udeležencev). Skupina se navadno srečuje enkrat ali dvakrat na teden po uro ali dve.

Po navedbah avtorja Oded Manor iz Priročnika psihoterapije je običajno najmanjše število srečanj skupinske terapije približno šest, pogosteje pa je, da se skupina srečuje celo leto. Manor tudi ugotavlja, da so lahko ta srečanja odprta ali zaprta. Na »odprtih skupinah« se lahko novi udeleženci kadar koli pridružijo. V »zaprti skupini« je k sodelovanju povabljena le osrednja skupina članov.

Kako izgleda tipično srečanje skupinske terapije? V mnogih primerih se bo skupina sestala v sobi, kjer so stoli razporejeni v velikem krogu, tako da lahko vsak član vidi vse druge osebe v skupini.

Srečanje se lahko začne, ko se člani skupine predstavijo in delijo, zakaj so v skupinski terapiji. Člani lahko delijo tudi svoje izkušnje in napredek od zadnjega srečanja.

Natančen način izvajanja seje je v veliki meri odvisen od ciljev skupine in sloga terapevta. Nekateri terapevti bi lahko spodbudili bolj dialog v prostem slogu, kjer vsak član sodeluje tako, kot meni, da je to primerno. Drugi terapevti imajo lahko nek določen načrt za vsako srečanje, ki bi lahko vključeval, da bi člani vadili nove veščine z drugimi člani skupine ali obravnavali neko skupno temo.

Učinkovitost

Skupinska terapija je lahko učinkovita za depresijo. V raziskavi objavljeni leta 2014, so raziskovalci analizirali, kaj se je zgodilo, ko so posamezniki z depresijo sodelovali v skupinski kognitivno vedenjsko terapiji. Ugotovili so, da je 44% bolnikov poročalo o pomembnih izboljšavah. Stopnja izstopa (usip) pri skupinskem zdravljenju je bila visoka, saj je skoraj vsak peti član prenehal s sodelovanjem v skupinski terapiji.

 

Članek, objavljen v reviji Monitor Ameriškega združenja za psihologijo (APA), kaže, da skupinska terapija izpolnjuje tudi standarde učinkovitosti, ki jih je za panično motnjo, bipolarno motnjo, obsesivno-kompulzivno motnjo, socialno fobijo in zdravljenje odvisnosti od  prepovedanih substanc določilo Društvo klinične psihologije (oddelek 12 APA).

Koristi

Glavne koristi skupinske terapije vključujejo (Yalom):

 1. Skupinska terapija omogoča ljudem, da dobijo podporo in spodbudo drugih članov skupine. Ljudje, ki sodelujejo v skupini, lahko vidijo, da drugi doživljajo isto stvar, kar jim lahko pomaga, da se počutijo manj same.
 2. Člani skupine so lahko vzorniki drugim članom skupine. Ko opazimo, da se nekdo uspešno spopada s težavo, lahko drugi člani skupine vidijo, da obstaja upanje za okrevanje. Ko napreduje ena oseba, lahko postane vzornik in podpora drugim. To lahko pomaga spodbuditi občutke uspeha in dosežka.
 3. Skupinska terapija je pogosto zelo dostopna. Namesto, da se osredotočimo na samo eno osebo naenkrat, lahko terapevt svoj čas posveti veliko večji skupini ljudi.
 4. Skupinska terapija ponuja varno zatočišče. Okolje omogoča ljudem, da vadijo vedenja in dejanja v okviru podpore in varnosti skupine.
 5. Z delom v skupini lahko terapevt iz prve roke vidi, kako se vsaka oseba odziva na druge ljudi in kako se obnaša v družbenih situacijah. Z uporabo teh informacij lahko terapevt vsaki stranki zagotovi dragocene povratne informacije.

Po Irvin Yalom »Teorija in Praksa Skupinske Psihoterapije«

Pripravila Mirjana Franković, o40 520 257

Pogovor pomaga

Naše skupine se sestajajo enkrat tedensko:

 • ponedeljkova skupina ali QueenieGroup – skupina za dekleta, ženske, matereh, hčere, študentke, (ne)zaposlene, babice, umetnice, ženske.
 • sredina skupina (It’s Complicated) : mešana skupina, dobrodošli vsi.

Podrobnosti o naših skupinah s klikom TUKAJ za Queeniegroup in ItsComplicated TUKAJ.

(neobvezujoča) Prijava na skupino TUKAJ

 

Phone: 040 520 257
Parmova ulica 53
Ljubljana